Żywy album przyrody

Okręg Śląski Związku Polskich Fotografów Przyrody zaprasza na wystawę kilkudziesięciu fotografii przedstawiających piękno dzikiej przyrody i bioróżnorodność przyrodniczą świata i Polski, a zwłaszcza regionu Śląska. Wszystkie fotografie zostały wykonane przez 36 śląskich fotografów przyrody, zrzeszonych w Okręgu Śląskim Związku Polskich Fotografów Przyrody.
Tytuł wystawy „Żywy album przyrody” jest zamierzony; użyta gra słów jest celowa i informuje widzów o tym, że prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów życia przyrody. Fotografie te ukazują piękno przyrody, zachęcając do częstszego i świadomego z nią kontaktu, ale także do szanowania jej praw, a podczas fotografowania – do etycznego zachowania fotografa.
Zdjęcia zostały pogrupowane w ekosystemy: Woda, Łąka, Las, Góry wysokie, Góry niskie, Miasto, zaś dodane do nich opisy zaproponowane przez fotografów, dotyczące miejsca wykonania zdjęcia oraz wybranego obiektu flory i fauny, a także sytuacji, w jakiej znalazł się autor zdjęcia i jego emocji, podkreślają edukacyjny charakter wystawy.

Na wernisaż wystawy zapraszamy 6 kwietnia2018 godz. 19:00 do Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

Dla najmłodszych galeria przygotowała krzyżówkę przyrodniczą z nagrodami. Został wydany również katalog z reprodukcjami prac i ich opisami.