Wystawa Doroczna Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego

Zapraszamy na Wystawę Doroczną Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. E. Hartwiga podsumowującą działalność artystyczną swoich członków. Na wernisażu wystawy zostanie zaprezentowanych około 35 prac, w tym 12 zdjęć autorów z różnych części Polski, którzy zwyciężyli w comiesięcznych konkursach organizowanych przez Lubelskie Towarzystwo. Patronat nad wystawą objęli w tym roku:  Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców. Wernisaż odbędzie się 9 lutego 2018 o godz. 18 w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12. Wystawa będzie czynna do 9 marca 2018.