Żywy album przyrody

Okręg Śląski Związku Polskich Fotografów Przyrody zaprasza na wystawę kilkudziesięciu fotografii przedstawiających piękno dzikiej przyrody i bioróżnorodność przyrodniczą świata i Polski, a zwłaszcza regionu Śląska. Wszystkie fotografie zostały wykonane przez 36 śląskich fotografów przyrody, zrzeszonych w Okręgu Śląskim Związku Polskich Fotografów Przyrody.
Tytuł wystawy „Żywy album przyrody” jest zamierzony; użyta gra słów jest celowa i informuje widzów o tym, że prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów życia przyrody. Fotografie te ukazują piękno przyrody, zachęcając do częstszego i świadomego z nią kontaktu, ale także do szanowania jej praw, a podczas fotografowania – do etycznego zachowania fotografa. Czytaj dalej