Projekt fotograficzny „Dzika”, Kinga Ciężak

Zapraszamy na wystawę fotografii Kingi Ciężak „Dzika”.  Na wystawie zobaczymy analogowe czarno–białe fotografie, wykonane aparatem Holga. Holga umożliwia przedstawienie świata w szczególny sposób. Holga jest wyjątkowo obciążona subiektywnością i przypadkowością. Fotografując tym aparatem nigdy nie można być pewnym końcowego rezultatu. Wernisaż odbędzie się 21 kwietnia 2018 o godz. 13 w Bibliotece Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43.