Konkurs fotograficzny „Pejzaż Dolnego Śląska”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym: „Pejzaż Dolnego Śląska” i „Pejzaż wewnętrzny”. Organizatorzy oczekują, aby bez względu na wybrany temat „Pejzaż Dolnego Śląska” lub „Pejzaż wewnętrzny” zostało zaakcentowane, że interesuje nas zarówno pejzaż przedstawiający naturę ( rzeki, góry, lasy, chmury, jeziora, itp.), jak i pejzaż miejski. Szczególnie cenne byłoby przedstawienie kontekstu tego współistnienia. Jeśli chodzi o „Pejzaż wewnętrzny” to rozumiemy ten temat jako obraz stanu umysłu, stanów emocjonalnych lub przeżyć duchowych. Organizatorzy oczekują przedstawienia tematu również w sposób eksperymentalny, przekraczający dotychczasowe wyobrażenia o poprawności obrazu fotograficznego. Prace na tegoroczny konkurs należy składać do 21 grudnia 2018. Regulamin i karta informacyjna.