II Zamojski Plener Fotograficzny „Pokaż się”

Zapraszamy do udziału w organizowanym po raz drugi bezpłatnym i nieograniczonym wiekowo  plenerze fotograficznym „Pokaż się”. Celem pleneru jest budowanie więzi i współpracy oraz spędzania wolnego czasu poprzez działania fotograficzne, a także rozwój i promocja miłośników fotografii.

Do udziału w plenerze zostaną zaproszone osoby, które wysłały swoje zgłoszenie na adres: zpfpokazsie@gmail.com.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres swojego portfolio oraz preferowane przez Uczestnika terminy.

Na zakończenie pleneru odbędzie się dnia 10 października 2018 roku wernisaż fotograficzny podsumowujący I i II ZPF „Pokaż się”. Na wernisaż zapraszamy  do Zamojskiego Domu Kultury, Partyzantów 13, 22-400 Zamość.