Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców powstał w 1995 roku.
Stowarzyszenie zrzesza artystów fotografów, twórców fotografii artystycznej.
Fotoklub RP nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym przesłaniem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka – fotografiką. Podstawowym celem działania Fotoklubu RP jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej jak również współuczestniczenie w rozwoju kultury. Stowarzyszenie Fotoklub RP reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków.
Więcej informacji na stronie internetowej Fotoklubu RP: http://fotoklubrp.org/index.html.